Style ELQ02 ZI ZIBELLINO BARGUZINSKY PI PITONE NABUK DARK 100 cm tg 44