297 Style ELQ02.H ZI ZIBELLINO BARGUZINSKY PI PITONE NABUK DARK 100 cm tg 46