299 Style ELQ02.ORIZ ZI ZIBELLINO BARGUZINSKY PI PITONE NABUK DARK 100 cm tg 44